Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení OSVČ: Jan Svoboda

IČO: 727 90 237

Sídlo provozovny: Javornice 384, 517 11 Javornice

e-mail: info@pradlosvoboda


dále jen „Správce


Vážení klienti, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným

požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:


- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.


- Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.


- Zpracovávám vaše jméno a příjmení, IČ, DIČ, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo

bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.


- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto

účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby,


- Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)


- Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a

příjmení a e-mailovou adresu, Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně

poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.


- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému

Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete

kdykoliv odvolat.


- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování

k profilování.


- Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich

osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu

GDPR.


- Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným,

osobám.


- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat

ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto

údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.